Brennig Davies photo

Mae Brennig Davies yn awdur o Fro Morgannwg. Enillodd Wobr Agoriadol Awduron Ifanc y BBC yn 2015 yn ogystal â'r Goron yn Eisteddfod yr Urdd 2019 a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer Rhys Davies 2021. Cyhoeddwyd ei waith yn Poetry Wales, Litro USA, The Cardiff Review ac mewn blodeugerddi amrywiol, ac, yn 2023, fe'i dewiswyd fel un o Ysgrifenwyr wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli.