Cystadleuaeth ysgrifennu genedlaethol mawr ei bri ar gyfer ysgrifenwyr a anwyd neu sy’n byw yng Nghymru yw Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies. Cafodd y gystadleuaeth ei chreu nôl ym 1991 ac rydyn ni’n falch iawn o allu i rheoli wobr hon y mae sôn mawr amdani ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies ar y cyd â Parthian Books.

Ynglŷn â Rhys Davies

Rhys Davies

Roedd Rhys Davies, a anwyd ym Mlaenclydach ger Tonypandy yn y Rhondda ym 1901, gyda’r ysgrifenwyr rhyddiaith Cymreig mwyaf ymroddedig, toreithiog a medrus a oedd yn ysgrifennu’n Saesneg. Gan ymroi’n ddiwyro a heb fawr o barch tuag at lwyddiant masnachol, bu’n ymarfer crefft yr ysgrifennwr am ryw bum deg o flynyddoedd ar ffurf y stori fer a’r nofel gan gyhoeddi yn ystod ei oes gorff sylweddol o waith sydd bellach yn waddol i’w fri llenyddol. Rhwng popeth, ysgrifennodd fwy na chant o straeon, ugain nofel, tair nofel fer, dau lyfr topograffigol am Gymru, dwy ddrama a hunangofiant.

Gwobrau

  • Gwobr 1af - £1,000 o bunnoedd sterling a chaiff y cais buddugol ei gyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2024.

  • 11 x Gwobr arall/Rownd derfynol gwobrau - £100 yr un a chaiff y ceisiadau eu cyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2024.

Sut y Gystadlu

Ar agor ar gyfer ceisiadau: DYDD IAU 9fed TACHWEDD 2023
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: DYDD IAU 15fed Chwefror 2024 AM HANNER NOS

Sut y Gystadlu:

  1. Darllenwch y Rheolau, Telerau ac Amodau Mynediad - Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2024
  2. Dalu’r ffi gystadlu ac i gael eich cyfeirnod unigryw CLICIWCH YMA. I gael manylion am gymhwysedd i gael mynediad am ddim, edrychwch ar y telerau ac amodau.
  3. Llenwch y ffurflen gais CLICIWCH YMA.

CWESTIYNAU CYFFREDIN YNGHYLCH CANLLAWIAU'R GYSTADLEUAETH

Rebecca F. John

Mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y bydd Rebecca F. John yn feirniad gwadd ar gyfer cystadleuaeth 2024

Mae Rebecca F. John yn awdur pum llyfr i oedolion - Clown's Shoes, The Haunting of Henry Twist, The Empty Greatcoat, Fannie, a Vulcana. Yn flaenorol, cafodd ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer The Sunday Times, Gwobr Nofel Gyntaf Costa, ac ar hyn o bryd mae ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Yn 2022, cyhoeddodd ei llyfr cyntaf i blant, nofel oedran cynradd o'r enw, The Shadow Order, trwy Wasg Firefly. Mae Rebecca yn byw yn Abertawe gyda'i phartner, eu mab a'u cŵn. Mae hi'n dwlu ar gerdded, y môr a darllen am gynifer o fydau gwahanol â phosibl.

@Rebecca_Writer | Instagram @rebeccafjohnwww.rebeccafjohn.com