Wyt ti'n fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe a hoffai fod yn rhan o'n tîm?

Mae'r Sefydliad Diwylliannol yn meithrin partneriaethau â sefydliadau celfyddydol a diwylliannol, yn ogystal â'r diwydiant cyhoeddi.

Mae ein prosiectau allweddol yn cynnwys Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, y wobr lenyddiaeth fwyaf yn y byd ar gyfer llenorion ifanc, i gyfres salon llenyddol sy'n cynnwys rhai o'r ysgrifenwyr mwyaf cyffrous o Gymru a'r tu hwnt, cymryd rhan yn Being Human, sef unig Ŵyl y Dyniaethau genedlaethol yn y DU a rhaglen addysgol helaeth ar gyfer ysgolion a cholegau o'r enw 'DylanED'.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid megis Amnesty International UK, Achub y Plant, Ymddiriedolaeth Rhys Davies, British Council Cymru a Gŵyl y Gelli.

Eisiau rhagor o wybodaeth? Llenwch y ffurflen hon a byddwn yn cysylltu â chi!

CLF Saturday Interns
Intern Collage
CLF Sunday Interns

Tystebau