‘Wales, Nigeria and Cinema: The Berlin Years’ - Branwen Okpako
Gwneuthurwr Ffilm ac Athro Sinema a Chyfryngau Digidol, Prifysgol California, Davis.

Nos Iau 16eg Tachwedd 2023
Canolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PZ

Bydd Branwen Okpako yn trafod sut y bu i’r profiad o wneud y ffilm am ei threftadaeth Gymreig, Searching for Taid (1998), ddiffinio ei hestheteg a’i harddull fel gwneuthrwr ffilmiau. Bydd hefyd yn trafod ei pherthynas â gwaith Richard Burton, gan gyfeirio at y ffilm Cleopatra. ‘Yn y sinema’, noda Okpako, ‘y gynulleidfa yw’r peilot a’r teithiwr’. Bydd ei darlith yn archwilio rôl sinema yng ngoleuni’r dyfyniad yma, yn arbennig y frwydr i ddiffinio’ch hun mewn cymdeithas yr ydych yn anweledig ynddi.

Darlithoedd Blaenorol:

Siaradwyr

25 Ebrill 2013:  George W. S. Abbey Sr.

'Wales, America and the Space Race'

4 Hydref 2011:  John McGrath

‘From Blackwood to Brecon to Port Talbot’s Passion: The National Theatre Wales journey’