Paratowyd y cynllun gweithredu hwn yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 a ddaeth i rym ar 29 Medi 2017.

Mae’n ofynnol i Brifysgol Abertawe, yn unol â Safonau’r Gymraeg, gyhoeddi dogfen sy’n esbonio sut y mae’n bwriadu cydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau, y safonau llunio polisi a'r safonau gweithredu a fanylir yn ei hysbysiad cydymffurfio Safonau'r Gymraeg.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r modd y mae’r Brifysgol yn bwriadu cydymffurfio â’r Safonau'r Gymraeg