Arfer Gorau

Wrth gynnal prosesau hunanfonitro a monitro mewnol, daeth tîm cydymffurfiaeth y Gymraeg Prifysgol Abertawe ar draws enghreifftiau o arfer gorau, lle mae Colegau ac Unedau Gwasanaethau Proffesiynol wedi mynd y tu hwnt i’r disgwyl i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

Cysylltwch â ni yn swyddfaiaithGymraeg@abertawe.ac.uk os oes gennych chi enghreifftiau yr hoffech eu rhannu!