Mae'r Brifysgol yn mynd ati mewn sawl ffordd i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo hawliau myfyrwyr a’r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, gwneud y mwyaf o sgiliau Cymraeg staff a sefydlu prosesau mewnol i fonitro cydymffurfiaeth.

Mae'r deunydd isod yn egluro sut mae'r Brifysgol yn bwriadu cydymffurfio, a'i chynnydd yn erbyn yr amcanion.  

Sut mae'r Brifysgol yn mynd ati i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg?

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, disgwylir i'r Brifysgol gymryd camau penodol i amlinellu sut y bydd yn hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol a sut y bydd yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Gwneir hyd drwy weithdrefnau cyfathrebu mewnol a thrwy gyhoeddi:

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2022-23

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-22

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-21

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2019-20 

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2018/19

Adroddiad Monitro Safonau'r Gymraeg Ebrill-Gorffennaf 2018       

Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2016-17

Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2015-16

 

  • Polisi ar ddyfarnu grantiau/darparu cymorth ariannol. Mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi Polisi ar Ddyfarnu Grantiau a Darparu Cymorth ariannol yn unol â gofynion Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017

Polisi ar Ddyfarnu Grantiau a Darparu Cymorth Ariannol