'Logic and mathematics are nothing but specialised linguistic structures'

- Jean Piaget

Image of a dictionary definition of the word linguistics

Yn y fideo hwn, mae Dr Alexia Bowler yn eich croesawu chi i'r Adran Iaith Saesneg, TESOL ac Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae Alexia'n siarad am y graddau anrhydedd sengl ac ar y cyd a'r modiwlau sydd ar gael yn yr adran, ynghyd â'r profiad arbennig i fyfyrwyr a chyfleoedd cyflogaeth i fyfyrwyr.

Bydd yr Athro Tess Fitzpatrick yn rhoi trosolwg cyffrous o’n rhaglen Ieithyddiaeth Gymhwysol, yr Iaith Saesneg a TESOL.

Bydd academyddion o’n Hadran Ieithyddiaeth Gymhwysol, yr Iaith Saesneg a TESOL yn trafod eu harbenigedd a’r hyn y maent yn ei addysgu.

Mae’r rhestr ddarllen ar gyfer y cwrs gradd Ieithyddiaeth Gymhwysol ar gael yma