Dros 300 o fyfyrwyr

wedi cymryd rhan mewn Rhaglenni Symudedd rhwng Abertawe a Thecsas ers 2013.

Myfyrwyr yn Nhecsas

Mae'r partneriaethau rhwng y Brifysgol a Thecsas yn caniatáu i ni gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr dreulio amser dramor ac elwa o brofiadau trawsnewidiol.

Mae rhaglenni cyfnewid ar y cyd â thair prifysgol sydd gyda'r goreuon yn galluogi myfyrwyr i astudio dramor am flwyddyn neu semester heb dalu ffioedd dysgu ychwanegol, ac mae rhaglenni byr yn caniatáu i fyfyrwyr ymweld am gyfnodau rhwng un a chwe wythnos.

Darllenwch ein hastudiaethau achos:

Cyllid ar gyfer Symudedd Myfyrwyr