Datblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr arloesol

Mae Prifysgol Abertawe'n denu rhai o fyfyrwyr PhD mwyaf disglair y DU drwy ein hendidau hyfforddiant doethurol o fri a ariennir gan UKRI.

Trwy gydweithio â phrifysgolion blaenllaw a phartneriaid mewn diwydiant eraill, rydym yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr arloesol mewn disgyblaethau sy'n rhoi pwyslais ar y dyfodol - o ddeallusrwydd artiffisial a gweithgynhyrchu deunyddiau, i'r gwyddorau cymdeithasol a pholisi. Rhagor o wybodaeth am Bartneriaethau Hyfforddiant Doethurol a Chanolfannau Hyfforddiant Doethurol.

CDT EPSRC Cydweithrediadau a Rhyngweithiadau gyda Systemau a Yrrir gan Ddata

Logo