Ysgol Haf 2020

Ysgol Haf 2020

Eisiau Gwybod Sut Beth Yw Astudio Peirianneg, Cyfrifiadureg Neu Fathemateg Yn Y

Eisiau Gwybod Sut Beth Yw Astudio Peirianneg, Cyfrifiadureg Neu Fathemateg Yn Y Brifysgol?

Bwriad ein Cyfadran Gwyddorau a Pheirianneg yw cynnal nifer o Ysgolion Haf ym mis Gorffennaf 2021 i roi’r cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 weld drostyn nhw eu hunain sut beth yw astudio yn y Brifysgol. Bydd y myfyrwyr sy’n mynychu yn profi sut beth yw byw ac astudio mewn prifysgol flaenllaw drwy gymryd rhan mewn darlithoedd, sesiynau ymarferol a chyfres o weithgareddau cymdeithasol.

Rydyn ni’n bwriadu cynnal pedair ysgol haf breswyl:

  • Un ysgol haf Cyfrifiadureg 4 diwrnod
  • Un ysgol haf Mathemateg 4 diwrnod
  • Dwy ysgol haf Peirianneg 4 diwrnod

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni hefyd yn cynnal ysgol haf ar-lein gyda sesiynau pwnc niferus bob dydd.