Lecture Image

Rydym yn ymuno ag adrannau amrywiol ar draws y Brifysgol i gynnal cyfres o seminarau ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Os hoffech ddod, gallwch archebu tocyn ar gyfer y seminarau canlynol yma:

  • Yr Athro Steve Evans- Engineering a Better World: a provocation on efficiency
  • Dr Alex Langlands - "Copperopolis: Place-making, engagement and heritage-led regeneration"

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’r seminarau isod.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Dr Alison Williams neu Dr Ian Aldous.