Llun o'r awyr o donnau ar draeth

Mae ein gwaith ymchwil yn edrych ar ddŵr croyw a heli a'i nod yw gwella dealltwriaeth wyddonol a datblygu datrysiadau peirianneg effeithiol i broblemau yn y byd go iawn. Rydym yn gweithio gydag arianwyr academaidd a diwydiant ar ystod eang o bynciau gan gynnwys: trin dŵr; y cyflenwad dŵr; rheoli dalgylchoedd; llifogydd arfordirol a llifogydd yn sgil glaw; erydu arfordirol a ffynonellau ynni adnewyddadwy'r môr.

Rydym yn defnyddio technegau modelu cyfrifiadurol, mae gennym labordai o'r radd flaenaf (CWATER a Labordai Arfordirol) ac mae gennym ystod eang o gyfarpar mesur ar gyfer gwaith maes arfordirol a morol.

Sgwrs TEDx Dr Jennifer Rudd

Darllenwch ein Hastudiaethau Achos

Tyrbinau Ffrwd Llanw

llun cyfrifiadurol o dyrbin llanw

Mae ein harbenigedd ymchwil yn edrych ar effeithiau cyfun ceryntau, tonnau a thyrfedd ar dyrbinau a'r rhyngweithio rhwng tyrbinau mewn araeau gan ddefnyddio modelu rhifyddol ar bob graddfa o lafnau tyrbinau, i raddfa arae a hyd at fodelau rhanbarthol.

Goresgyn prinder dŵr

 tap ag un diferyn

Mae'r Ganolfan Technolegau Dŵr Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) yn ganolfan ragoriaeth ag enw da yn rhyngwladol ar gyfer datblygu technolegau uwch ym maes trin dŵr. Darllenwch fwy yma.

Cyfleusterau Ymchwil Ynni a Dŵr

Mae ein cyfleusterau ymchwil ym maes ynni a dŵr bellach yn cynnwys:

  • Sianel Tonnau 30m
  • Microsgop Grymoedd Atomig
  • Microdriniwr a Chwiliedydd Coloidau