llun thermal o gar uwch sonig

Dros y 30 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Abertawe wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gwaith ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol.

Rydym wedi gwneud datblygiadau arloesol ym maes technegau rhifyddol, fel y dull elfen feidraidd a'r gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi helpu i ddatrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth.

Rydym wedi bod yn ffigur blaenllaw wrth chwyldroi ymarfer dadansoddi peirianneg ddiwydiannol, o arbrofion araf a chostus i fodelau cyfrifiadurol effeithlon a rhad.

Astudiaethau Achos

Bloodhound SSC

llun o ddynameg hylifau cyfrifiadurol y bloodhound ssc

Mae FLITE, system aerodynameg gyfrifiadurol, wedi chwyldroi cyflymder gwaith dylunio aerodynamig ac wedi cael ei defnyddio gan NASA, BAE Systems, Airbus a BLOODHOUND SSC. Darllenwch fwy yma.

Dull Elfen Feidraidd

llun sy'n cynrychiolu dull elfen feidraidd

Mae ein gwaith ymchwil cyfrifiadurol o'r radd flaenaf wedi cael effaith sylweddol ar ddatrys problemau diwydiannol sy'n ymwneud â ffenomena amldoriadol, maes cypledig. Darllenwch fwy yma.

Cyfleusterau Cyfrifiadurol

Mae ein cyfleusterau ar gyfer peirianneg ddigidol a chyfrifiadurol bellach yn cynnwys: