person yn gweithio yn labordy

Abertawe yw un o ganolfannau mwyaf blaenllaw y DU ym maes addysgu ac ymchwil defnyddiau. Mae'r ymchwil defnyddiau a wneir ym Mhrifysgol Abertawe, sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol, yn cael ei ariannu gan sefydliadau arbennig megis Rolls-Royce, Airbusyr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a Tata Steel

Ymhlith y meysydd ymchwil allweddol mae dylunio i atal methiant drwy ymgripiad, lludded a difrod amgylcheddol, serameg a metelau strwythurol ar gyfer cymwysiadau tyrbinau nwy, peirianneg ffiniau graen, ailgylchu polymerau a defnyddiau cyfansawdd, mecanweithiau cyrydu'r genhedlaeth newydd o aloion magnesiwm, datblygu graddau newydd ar gyfer dur stribed (IF, HSLA, Dual Phase, TRIP) a chaenau gweithredol ar gyfer cynhyrchu, storio a rhyddhau ynni.

Darllenwch ein Hastudiaethau Achos

Injans Tyrbinau Nwy Rolls-Royce

Injan awyrennau Rolls-Royce

Mae Canolfan Dechnoleg y Brifysgol ym maes Defnyddiau wedi gwneud cyfraniad technolegol mawr i weithgynhyrchu injans tyrbinau nwy effeithlon, sydd wedi arwain at leihad sylweddol yn y tanwydd a ddefnyddir.

Adeiladau fel Gorsafoedd Pŵer

Swyddfa Weithredol ac Ystafell Ddosbarth Weithredol yng Nghampws y Bae

Fel un o brif ganolfannau'r DU ym maes cyrydiad dur wedi'i gaenu, gan weithio ar y cyd â Tata Steel, rydym wedi datblygu cynhyrchion adeiladu metel newydd â chaenau gweithredol sydd â gwarantau o 40 mlynedd. Darllenwch fwy yma.

Cyfleusterau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu

Mae ein cyfleusterau ar gyfer defnyddiau a gweithgynhyrchu yn cynnwys: