Students in blue coats with a professor

DARGANFOD PEIRIANNEG

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

Menyw gyda gliniadur

Dyma Ddiwrnod Peirianneg 2021

Dere i’n gweminar Dyma Ddiwrnod Peirianneg a gynhelir i glywed gan gyn-fyfyrwyr Peirianneg Abertawe a’u profiadau o astudio yn Abertawe a’u gyrfa ar ôl astudio.

Gweminar

03/11/2021

17:00 - 18:30 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

GWEMINARAU’R GORFFENNOL

Un Cam Ymlaen

Ymunwch â’n gweminar i ddysgu mwy am sut y byddwn ni’n eich cefnogi chi drwy gydol eich astudiaethau

Gweler yma

Beth sydd yn y dyfodol ar gyfer menywod yn STEM?

Bydd mewnwelediad arbenigol ar gael gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Maths.