Mae’r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn arwain dyluniad aerodynamig car her anhygoel Record Cyflymder Tir 1000mya, Bloodhound SSC.

Nawr, gall eich ysgol ymuno â’r antur uwchsonig drwy gadw lle ar un o’n sioeau gweithdy/ystafell ddosbarth rhyngweithiol STEM neu weithdai car roced hanner diwrnod AM DDIM.

Maent yn addas ar gyfer Blwyddyn 10 ac yn hŷn, ac mae’r sesiynau’n cynnwys yr Wyddoniaeth, y Dechnoleg, y Beirianneg a’r Fathemateg a ddefnyddiwyd i greu’r car cyflymaf yn y byd, gan gynnwys arddangosiadau ymarferol o gemeg roced a chlec sonig. Arweinir yr holl sesiynau gan ein tîm STEMNET o Lysgenhadon BLOODHOUND Prifysgol Abertawe a gofrestrwyd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad, ffoniwch y Coleg Peirianneg ar 01792 295514 neu e-bostiwch BloodhoundforSchools@abertawe.ac.uk