Dr. Ben Evans yn rhoi sgwrs i ddisgyblion ysgol

Eisiau gwybod mwy am Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe? Mae croeso i chi gysylltu â ni'n uniongyrchol unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein graddau a'n gofynion mynediad, cynnwys a gofynion cyrsiau, cynnydd pellach, ac unrhyw ffyrdd y gall y Coleg Peirianneg fod o gymorth i'ch ysgol.

Ein gwasanaethau ar gyfer darpar fyfyrwyr, eu hathrawon a'u hymgynghorwyr

Siaradwyr Gwadd

Rydym yn cynnig rhaglen o siaradwyr gwadd i ysgolion a cholegau ar bynciau penodol sy'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i'r canlynol:

  • Astudio Peirianneg yn y brifysgol – y disgyblaethau gwahanol, cynnwys cyrsiau, meysydd ymchwil, swyddi a gyrfaoedd, bywyd myfyrwyr a gofynion myfyrwyr, cymorth a chyfleusterau.
  • Safbwynt myfyriwr o astudio Peirianneg yn y brifysgol – bydd y sgwrs hon yn cael ei rhoi gan un o'n llysgenhadon myfyrwyr presennol
  • Efallai y gallwn hefyd gynnig darlithoedd ar bynciau penodol i gefnogi'r cwricwlwm Safon Uwch - cysylltwch â ni i gael manylion

Cysylltwch ag Adam Jones o'r Coleg Peirianneg drwy anfon e-bost i engineering@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295514.

Diwrnodau Rhagflas

Mae'r Coleg Peirianneg yn cynnal diwrnodau ac ymweliadau rhagflas wedi'u teilwra'n arbennig ar gampws Prifysgol Abertawe. Y nod yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr blynyddoedd 10-12 am astudio Peirianneg yn y brifysgol a'u helpu i wneud dewisiadau gwybodus am y pynciau i'w hastudio yn y chweched dosbarth a'u ceisiadau i brifysgolion. Caiff pob diwrnod neu ymweliad ei gynnal i fodloni gofynion yr ysgol/coleg ac, fel arfer, maent yn cynnwys:

  • Darlithoedd enghreifftiol/sesiynau rhagflas ymarferol ar ystod o bynciau
  • Cyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol a chlywed am eu profiadau astudio
  • Taith dywys o amgylch campws Prifysgol Abertawe
  • Lluniaeth
  • Mae'r sesiynau'n para rhwng 1.5 awr a 5 awr fel arfer, yn ystod y diwrnod ysgol.

Ni chodir tâl am y sesiynau hyn, ond dim ond argaeledd cyfyngedig sydd gennym drwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth a mynegi diddordeb, anfonwch e-bost i engineering@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295514.

Ymweliadau gan Lysgenhadon Myfyrwyr

Wrth ymchwilio i'w dewisiadau Addysg Uwch, mae cyngor a chymorth gan fyfyrwyr presennol yn amhrisiadwy i ddarpar ymgeiswyr. Gallwn drefnu bod un o'n myfyrwyr presennol yn ymweld â'ch Ysgol neu Goleg ac yn cyfrannu at eich rhaglen Addysg Uwch drwy siarad â'ch myfyrwyr.

I drafod hyn ymhellach neu wneud cais am ymweliad, anfonwch e-bost i engineering@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295514.

Digwyddiadau i Athrawon

Gallwn drefnu ymweliad wedi'i deilwra ar eich cyfer chi a'ch cydweithwyr. I drafod eich gofynion, anfonwch e-bost i engineering@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295514.