Dr. Ben Evans yn rhoi sgwrs i ddisgyblion ysgol

Eisiau gwybod mwy am Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe? Mae croeso i chi gysylltu â ni'n uniongyrchol unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein graddau a'n gofynion mynediad, cynnwys a gofynion cyrsiau, cynnydd pellach, ac unrhyw ffyrdd y gall y Coleg Peirianneg fod o gymorth i'ch ysgol.

Ein gwasanaethau ar gyfer darpar fyfyrwyr, eu hathrawon a'u hymgynghorwyr

Siaradwyr Gwadd

Rydym yn cynnig rhaglen o siaradwyr gwadd i ysgolion a cholegau ar bynciau penodol sy'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i'r canlynol:

  • Astudio Peirianneg yn y brifysgol – y disgyblaethau gwahanol, cynnwys cyrsiau, meysydd ymchwil, swyddi a gyrfaoedd, bywyd myfyrwyr a gofynion myfyrwyr, cymorth a chyfleusterau.
  • Safbwynt myfyriwr o astudio Peirianneg yn y brifysgol – bydd y sgwrs hon yn cael ei rhoi gan un o'n llysgenhadon myfyrwyr presennol
  • Efallai y gallwn hefyd gynnig darlithoedd ar bynciau penodol i gefnogi'r cwricwlwm Safon Uwch - cysylltwch â ni i gael manylion

Cysylltwch ag Adam Jones o'r Coleg Peirianneg drwy anfon e-bost i engineering@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295514.

Diwrnodau Rhagflas Ymweliadau gan Lysgenhadon Myfyrwyr Digwyddiadau i Athrawon