Pam dewis Peirianneg Electronig a Thrydanol yn Abertawe?

O Bŵer Electroneg i Nano-electroneg sy'n llunio ein dyfodol, mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ymhlith y pynciau gradd fwyaf cyffrous sydd ar gael i fyfyriwr prifysgol.

Mae ein hymchwil rhyngwladol o fri mewn pŵer electroneg, telethrebu, nanodechnoleg a biometreg yn bwydo'n ôl i'n cyrsiau gradd peirianneg drydanol er mwyn eu diweddaru a'u bod yn berthnasol i ddiwydiant. 

Mae Canolfan Ddylunio System Electronig (ESDC) yn adnabyddus am ei hymchwil arloesol i dechnoleg Pŵer IC, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg fwy effeithlon o ran ynni. Mae'r Ganolfan hefyd yn arweinydd fyd-eang mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludyddion, FEM a modelu compact.

Mae ein graddedigion yn mynd ymalen i gael gyrfaoedd diddorol ac amrywiol gyda chwmnïau fel Tata Steel, Renishaw, Siemens, Babcock, Dyson, GE Power, Ericsson ac Airbus. Mae 93% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio gyda chyflog cyfartalog o £24,000 (16/17 DLHE).

Gweld sut beth yw hi i astudio peirianneg yn Abertawe⬇️

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol wedi gael ei achredu gan…

 logo Engineering Council accredited degree
logo The Institution of Engineering and Technology