Pam dewis peirianneg deunyddiau yn Abertawe?

Abertawe yw un o ganolfannau blaenllaw’r DU am ddysgu ac ymchwilio i ddeunyddiau.

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr gradd at eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Rydym ni’n 6 yn y DU am ragolygon graddedigion yn ôl The Complete University Guide 2021 ac mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd diddorol ac amrywiol mewn cwmnïoedd megis Tata Steel a Rolls-Royce.

Chwe mis ar ôl graddio mae 97% o’n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach, gyda chyflog cyfartalog o of £24,000 (16/17 DLHE).

Ysgoloriaeth Gwyddoniaeth Ddeunyddiau a Pheirianneg

Mae’r Adran Peirianneg Ddeunyddiau’n cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ar draws eu rhaglenni gradd. Mae’r rhain yn cynnwys ysgoloriaethau mynediad gwerth hyd at £1500 ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill graddau uchel yn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth), ysgoloriaethau teithio gwerth hyd at £1000 ar gyfer y sawl ar y cynlluniau blwyddyn dramor, a dyfernir ysgoloriaethau perfformiad uchel i fyfyrwyr ar ddiwedd bob blwyddyn.

Nid oes angen cyflwyno cais, dyfernir bwrsariaethau yn awtomatig gan Gyfarwyddwr y Portffolio a’r Tiwtor Derbyn ar ôl cofrestru. Caiff myfyrwyr eu hysbysu’n ffurfiol am ddyfarniad eu hysgoloriaeth cyn i’r tymor ddechrau. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch peirianneg@abertawe.ac.uk

PROFWCH SUT BETH YW ASTUDIO PEIRIANNEG YN ABERTAWE⬇️

Mae Gwyddor Ddeunyddiau a Pheirianneg wedi cael ei achredu gan…

Engineering Council accredited degree logo
The Institute of Materials, Minerals and Mining logo