Pam dewis peirianneg feddygol?

Peirianneg Feddygol yw cymhwyso egwyddorion peirianneg i'r corff dynol ac at ystod eang o offer a ddefnyddir mewn meddygaeth fodern.

Mae'r cyrsiau gradd peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn tynnu ar yr ymchwil feddygol gyffrous sy'n digwydd yn y Coleg Peirianneg a'r Coleg Meddygaeth. Arweiniodd llwyddiant ymchwil y ddau goleg at greu'r Ganolfan NanoIechyd (CNH), gwerth £22 miliwn, cyfleuster unigryw sy'n cysylltu peirianneg a meddygaeth.

Mae ein graddedigion gradd Peirianneg Feddygol yn ennill sgiliau peirianneg, tra hefyd yn rhoi profiad a gwybodaeth ychwanegol i gyflogwyr o anatomeg a ffisioleg, a'r gallu i gyfathrebu â chlinigwyr.

Mae ein graddedigion yn mynd ymalen i gael gyrfaoedd diddorol ac amrywiol gyda chwmnïau fel Renishaw, Calon Cardio-Technology Ltd, Olympus Surgical Technologies, NHS, GE Healthcare and Royal Navy. Mae 97% o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio (16/17 DLHE).

Llun proffil o Annabelle Boardman, BEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Annabelle Boardman, BEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd yr ystod o feysydd pwnc a gwmpesir yn y cwrs Peirianneg Feddygol a'r cyfleusterau newydd sbon ar Gampws y Bae. Y peth rydw i wedi'i fwynhau fwyaf yw'r amrywiaeth o fodiwlau sydd wedi caniatáu i fi ddarganfod pob agwedd ar Beirianneg Feddygol ac ehangu fy ngwybodaeth. Oherwydd amrywiaeth y cwrs, mae wedi fy nysgu i addasu i bob math o broblemau a oedd o gymorth mawr pan oeddwn yn mynd i mewn i ddiwydiant gan fy mod yn wynebu llawer o wahanol heriau newydd yno.

Mae Peirianneg Feddygol wedi gael ei achredu gan…

Logo'r Engineering Council
Logo'r Institution of Mechanical Engineers
Logo'r Institute of Physics and Engineering in Medicine