Y cam nesaf i'ch gyrfa ddelfrydol

Yma yn y Coleg Peirianneg rydym yn cynnig rhaglenni gradd achrededig yn y disgyblaethau peirianneg canlynol gan gynnwys Awyrofod, Cemegol, Sifil, Electronig a Thrydanol, Gwyddor Deunyddiau, Mecanyddol a Pheirianneg Feddygol.

Rydym yn falch o ddarparu profiad dysgu neilltuol ac rydym yn hyrwyddo dysgu 'cyfunol' sy'n cynnwys defnyddio technolegau ar-lein/e-ddysgu i gydweddu, cefnogi a gwella dulliau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol.

Edrychwch ar Prosbectws Peirianneg 2021 am ragor o wybodaeth am y Coleg Peirianneg.