Yma yn y Coleg Peirianneg, rydym yn trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cynwysoldeb ar gyfer ein staff a'n myfyrwyr.  Mae'r rhain wedi cynnwys:

  • Diwrnodau Hwyl i'r Teulu
  • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
  • Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg
  • Cymdeithas Menywod mewn Peirianneg Abertawe
  • Gweithdai Cynwysoldeb
  • Sesiynau Gwybodaeth Allgymorth

Gallwch weld lluniau o'r digwyddiadau hyn isod...

Digwyddiad bwrsariaeth menywod mewn peirianneg

Women in Engineering Undergraduate Bursary's

Diwrnod rhyngwladol y menywod 2017

International Women in Engineering Day 2017

LLEISIAU MENYWOD

Female Voices in Engineering & Science -

DIWRNOD HWYL I'R TEULU Y COLEG PEIRIANNEG

College of Engineering Family Fun Day