Mae'r Rhwydwaith Myfyrwyr BAME mewn Peirianneg yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan grwpiau BAME yn y gweithle drwy hwyluso gweithdai a digwyddiadau gwahanol i hybu amrywiaeth ac i baratoi myfyrwyr i ymuno â'r gweithlu.

Ar hyn o bryd, mae tair ffrwd waith gan y rhwydwaith:  Addysgu, Creu Newid a Grymuso

Amcanion y rhwydwaith yw:

  • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan unigolion BAME mewn sefydliadau; yr effaith ar eu cyfranogiad, eu perfformiad a chynnydd eu gyrfaoedd
  • Darparu gwybodaeth am sut gallwn gydweithio i greu amgylchedd mwy cynhwysol i gefnogi ein myfyrwyr BAME
  • Cynnig awgrymiadau i fyfyrwyr a staff BAME am sut i ymsefydlu’n llwyddiannus mewn sefydliadau.
BAME logo

Calendr Digwyddiadau

Bydd ein rhwydwaith yn cynnal digwyddiadau bob mis yn ystod y flwyddyn academaidd, gan ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, diwylliannau a phlatfformau.

Os oes rhywbeth yr hoffech ei drefnu, neu bwnc rydych chi'n meddwl y dylai ein sefydliad fynd i'r afael ag ef, rhowch  wybod i ni drwy e-bostio neu gofrestru am y rhestr bostio.

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Mis Hydref: Mis Hanes Pobl Dduon

Byddwn yn cyfranogi ac yn cefnogi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i hyrwyddo Hanes Pobl Dduon drwy gydol mis Hydref. Dewch i ddysgu am safbwynt gwahanol.

Mis Tachwedd: Grwpiau Ffocws

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Diwrnod Hwyl i'r Teulu

28 Awst 2019 - Ymgysylltu â'r Gymuned BAME. Allgymorth gydag EYST

Cynhaliodd y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) ddiwrnod hwyl i'r teulu, ar y cyd â Phrifysgol Abertawe. Thema gweithgareddau'r dydd oedd gwyddoniaeth a thechnoleg, gydag arbenigwyr yn cyflwyno arbrofion PH a microsgopeg i’r bobl ifanc.

Sgwrs gan yr Athro Emmanuel Ogbonna Sgwrs am Nawdd gan Jannett Morgan

Diwrnod Hwyl i'r Teulu

Athro Emmanuel Ogbonna

Dr Naveena Prakasam