Rydym yn angerddol am bynciau STEM

Rydym yn teimlo'n gryf iawn am roi cyfleoedd i bawb yn y gymuned greu, archwilio a dysgu am y syniadau diweddaraf ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

O weithdai am y car uwchsonig Bloodhound i ysgolion haf, mae gennym weithgareddau i ysbrydoli pob darpar beiriannydd ac arloeswr technegol!

Dyma restr o'r pethau rydym yn eu hannog yn y Coleg Peirianneg

Os hoffech i ni fod yn rhan o ddigwyddiad rydych yn ei drefnu neu i drefnu rhywbeth ar y cyd â chi, cysylltwch â ni drwy e-bostio engineering@abertawe.ac.uk.