Llun o ddau ferch sy'n gweithio yn y brifysgol

Ein hymrwymiad

Mae'r Coleg Peirianneg wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol i'r holl staff a myfyrwyr, lle gall pawb gyrraedd eu llawn botensial.

Cawsom Wobr Efydd Athena SWAN ym mis Hydref 2016.

Gweler ein cais ar gyfer Gwobr Efydd Athena SWAN yma.

Os hoffech ragor o wybodaeth e-bostiwch: engineering@swansea.ac.uk.

Athena Swan Logo