Lecture

Nodi, gweithredu a lledaenu arfer gorau mewn dysgu ac addysgu peirianneg

Is-grwpiau’r Ganolfan Gwella Dysgu ac Addysgu

Mae academyddion yng Nghanolfan Gwella Dysgu ac Addysgu’r Coleg yn gyfrifol am nodi a gyrru gweithgareddau strategol i wella’r ddarpariaeth dysgu ac addysgu. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys meysydd megis:

  • Dysgu wedi’i wella gan dechnoleg
  • Dysgu cymysg
  • Strategaeth asesu’r Coleg
  • Cadw myfyrwyr a’u dilyniant