Photo of the College of Engineering Central building

Byddwch yn rhan o’n llwyddiant

Rydym yn falch o lwyddiant ein staff academaidd a’n graddedigion a’r gwaith maen nhw’n ei wneud i beiriannu ein dyfodol.

Mae ein hymchwil o safon ryngwladol, ein cysylltiad â diwydiant a’n cyfleusterau rhagorol, yn rhoi dechrau gwych i yrfa ein staff a’n myfyrwyr.

Mae ein gwaith yn cynnwys yr ymgais i dorri Record Cyflymder Tir y Byd, datrys y prinder dŵr yn y byd a chydweithio â chwmnïau byd-enwog.  Dyma rai enghreifftiau yn unig o’r gweithgareddau sy’n digwydd yma.

Ffeithiau amdanom ni 

  • Safle yn y 10 Uchaf (REF 2014)
  • Graddau achrededig mewn amrywiaeth o feysydd peirianneg
  • Cafwyd £120 miliwn o gyllid ymchwil ers 2008
  • Addysgu eithriadol graddfa 5 seren