Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig nifer o ddyfarniadau i fyfyrwyr sy’n astudio PhD, MPhil, MRes neu Feistr Drwy Ymchwil.

Caiff dyfarniadau eu rhestru yn nhrefn y dyddiadau cau yna cânt eu rhestru yn nhrefn yr wyddor fesul pwnc isod a chânt eu diweddaru’n rheolaidd: