Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ôl-raddedig a bwrsarïau i'ch helpu i ariannu eich astudiaethau. Mae gwybodaeth bellach am yr holl gyfleoedd cyllido hyn ar gael drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir.

*Nid yw Bwrsariaethau Gradd Meistr Llywodraeth Cymru ar gyfer STEMM, astudiaethau i bobl dros 60 oed ac astudiaethau Cymraeg ar gael mwyach.*

Mae’r Ysgoloriaethau Prifysgol sydd ar gael ar gyfer astudio gradd Meistr yn cael eu rhestru yn nhrefn yr wyddor isod: