Gwneud Ymholiad Ôl-raddedig

I wneud ymholiad, sicrhewch eich bod wedi cwblhau pob blwch a nodir gyda *.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol o fewn ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr.

Os byddai'n well gennych gwblhau eich ymholiad drwy gyfrwng Saesneg, gwelwch ein ffurflen Ymholiadau Iaith Saesneg.

Amdanat ti
Am Eich Ymholiad
Eich Ymholiad

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.