Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig Rheoli Busnes

Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Er mwyn eich helpu i ddatblygu a thyfu eich ymchwil, bydd academyddion o'r radd flaenaf yn yr Ysgol Reolaeth ar gael i roi adborth i chi; gan sicrhau eich bod yn gwneud y gwaith ymchwil gorau posibl.

Ar ôl cwblhau eich cwrs ymchwil ôl-raddedig, bydd gennych fantais sylweddol dros bobl eraill wrth i chi ddechrau ar eich gyrfa mewn diwydiant neu academia.

Archwiliwch ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig: