Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron, MSc drwy Ymchwil