Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig Cymraeg

Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyffrous sy'n gwella eich sgiliau a'ch cyflogadwyedd, mewn meysydd sy'n cynnwys: Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant cymoedd diwydiannol de Cymru, Drama a ffilm, Llenyddiaeth drwy'r oesoedd, Beirniadaeth Lenyddol, Sosioieithyddiaeth, Technegau a thechnoleg cyfieithu, Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith.