Cyrsiau Ymchwil Ol-Raddedig Peirianneg Awyrofod

Student in flight simulator

Gellir ymgymryd â'r rhan fwyaf o'n rhaglenni gradd ar unrhyw bwnc academaidd, sy'n rhoi hyblygrwydd a'r rhyddid i chi ddewis pwnc sydd o ddiddordeb arbennig i chi neu sy'n berthnasol i chi.

Yr unig amod yw bod gennym yr arbenigedd academaidd i'ch cynghori a llywio eich astudiaethau. i ganfod a oes gennym arbenigwyr yn eich maes pwnc a all oruchwylio eich astudiaethau.