Addysg, Ph.D. / M.Phil. Arloesedd Ynni, MSc drwy Ymchwil Arloesedd Ynni, Ph.D. Arsylwi'r Ddaear, MSc drwy Ymchwil Astudiaethau America Ladin, MA drwy Ymchwil Astudiaethau Americanaidd, MA drwy Ymchwil Astudiaethau Americanaidd, Ph.D. / M.Phil. / Ph.D. Distance Learning USA Astudiaethau Datblygu, Ph.D. / M.Phil. Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd, Ph.D. Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD element Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd, M.D. Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Astudiaethau Trefol, MSc drwy Ymchwil Astudiaethau'r Cyfryngau, MA drwy Ymchwil Astudiaethau'r Cyfryngau, Ph.D. / M.Phil. Athroniaeth, MA drwy Ymchwil Athroniaeth, Ph.D. / M.Phil. Bioamrywiaeth ac Ecosystemau , MRes Biocemeg a Sbectrometreg Tymheredd, Ph.D. Canser a Genomeg, Ph.D. Cemeg, Ph.D. Cemeg, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Cyfieithu, Ph.D. / M.Phil. Cyfieithu Llenyddol, MA drwy Ymchwil Cyfrifiadura A Thechnolegau Rhyngweithio'r Dyfodol, MRes Cyfrifiadura Gweledol, MRes Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol, MSc drwy Ymchwil Cyfrifiadureg, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Cyfrifiadureg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Cyfrifiadureg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol, MSc drwy Ymchwil Cyfryngau Daearyddol, MSc drwy Ymchwil Cyfryngau Digidol, M.Phil. Cyfryngau Digidol, MA drwy Ymchwil Cyllid, Ph.D. Cymdeithaseg, Ph.D. / M.Phil. Cymraeg, MA drwy Ymchwil Cymraeg, Ph.D. / M.Phil. Cynnyrch Naturiol ac Adnoddau Amgylcheddol, MRes Cysylltiadau Rhyngwladol, M.Phil. Cysylltiadau Rhyngwladol, MA drwy Ymchwil Daearyddiaeth Ddynol, Ph.D. / M.Phil. Daearyddiaeth Ffisegol, Ph.D. / M.Phil. Damcaniaeth a Gofod Cymdeithasol, MSc drwy Ymchwil Datblygu Rhyngwladol, MA drwy Ymchwil Deinameg Amgylcheddol, MSc drwy Ymchwil Dihalwyno ac Ail-ddefnyddio Dwr, MSc drwy Ymchwil Doethur mewn Gweinyddu Busnes, DBA Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg, EdD Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Dylunio Cynhyrchion ar sail Efelychu, MSc drwy Ymchwil Dyniaethau Digidol, MA drwy Ymchwil Dyniaethau Iechyd, Ph.D. / M.Phil Ecoleg ac Esblygiad Ymddygiadol , MRes Economeg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Economeg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Economeg, Ph.D. / M.Phil. Economeg Iechyd, Ph.D. / M.Phil / MSc drwy Ymchwil Eifftoleg, MA drwy Ymchwil Eifftoleg, Ph.D. / M.Phil Fferyllfa, Ph.D. Ffiseg, Ph.D. / MPhil Ffiseg Arbrofol, MSc drwy Ymchwil Ffiseg Ddamcaniaethol, MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gymhwysol a Deunyddiau, MSc drwy Ymchwil Ffiseg a Delweddu Meddygol, Ph.D. Gerontoleg ac Astudiaethau Heneiddio, Ph.D / M.Phil. Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, Ph.D. / M.Phil. Gwleidyddiaeth, MA drwy Ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Ph.D. / M.Phil. Gwybodeg Iechyd, M.Res. Gwyddoniaeth Ddadansoddol Gymhwysol (LCMS), M.Res. Gwyddor Chwaraeon, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Gwyddor Chwaraeon, MSc drwy Ymchwil Gwyddor Chwaraeon, Ph.D. / M.Phil. Gwyddor Data'r Boblogaeth ac Iechyd, Ph.D. Gwyddor Iechyd, Ph.D. / M.Phil. Gwyddorau Biolegol, Ph.D. / M.Phil. Gwyddorau Biolegol, Integrated Ph.D. with University of Bristol Hanes, MA drwy Ymchwil Hanes, Ph.D. / M.Phil. Hanes yr Henfyd, MA drwy Ymchwil Hanes yr Henfyd, Ph.D. / M.Phil Iechyd Cyhoeddus, Ph.D. / M.Phil Iechyd Meddwl, Ph.D. / M.Phil. Iechyd a Lles, MSc drwy Ymchwil Ieithoedd Modern, MA drwy Ymchwil Ieithoedd Modern, Ph.D. / M.Phil. Ieithyddiaeth Gymhwysol, MA drwy Ymchwil Ieithyddiaeth Gymhwysol, Ph.D. / PhD Dysgu o Bell / M.Phil. Ieithyddiaeth Gymhwysol, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Ieithyddiaeth Gymhwysol, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Llenyddiaeth Saesneg, MA drwy Ymchwil Llenyddiaeth Saesneg, Ph.D. / M.Phil. Llwybr Daearyddiaeth Ddynol, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Mathemateg, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Meddygaeth Adfywiol, Ph.D. Meddygaeth Gardiofasgwlaidd a Metabolig, Ph.D. Micro-synwyrddion a Micro-ysgogwyr, MSc drwy Ymchwil Microbioleg ac Imiwnoleg, Ph.D. Modelu Amgylcheddol Byd-eang, MSc drwy Ymchwil Modelu Cyfrifiadurol Mewn Peirianneg, MRes Nanodechnoleg, MSc drwy Ymchwil Nanodechnoleg, Ph.D. / M.Phil. Nanoelectroneg, MSc drwy Ymchwil Nanofeddygaeth, Ph.D. Niwrowyddoniaeth Feddygol, Ph.D. Nyrsio, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Awyrofod, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Awyrofod, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Biobrosesu, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Biofeddygol, Ph.D. Peirianneg Deunyddiau, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Deunyddiau, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Electronig a Thrydanol, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Electronig a Thrydanol, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Fecanyddol, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Fecanyddol, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Feddygol, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Gemegol, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Gemegol, Ph.D. / M.Phil. Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atgynhyrchiol, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Sifil, MSc drwy Ymchwil Peirianneg Sifil, Ph.D. / M.Phil. Plant a Phobl Ifanc, Ph.D. / M.Phil. Polisi Cymdeithasol, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Polisi Iechyd, Ph.D. / M.Phil Rheoli Busnes, MSc drwy Ymchwil Rheoli Busnes, Ph.D. / M.Phil. Rheoli Busnes, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Rheoli Gofal Iechyd, Ph.D. / M.Phil Rhesymeg a Chyfrifiannu, MRes Rhewlifeg, MSc drwy Ymchwil Rhyfel a Chymdeithas, MA drwy Ymchwil Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron, MSc drwy Ymchwil Seicoleg, Ph.D. / M.Phil. / MSc drwy Ymchwil Seicoleg Iechyd, Ph.D. / M.Phil Sgrinio/Llwyfannu Ewrop, MA drwy Ymchwil Systemau Morol a Dwr Croyw , MRes Systemau Telathrebu, MSc drwy Ymchwil Technoleg Pilenni, MSc drwy Ymchwil Technoleg Tanwydd, MSc drwy Ymchwil Telathrebu, Ph.D. / M.Phil. Tocsicoleg a Ffarmacoleg, Ph.D. / MSc drwy Ymchwil Troseddeg, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Troseddeg , Ph.D. / M.Phil. Y Clasuron, Ph.D. / M.Phil. Y Clasuron, MA drwy Ymchwil Y Gyfraith, ESRC DTP Integrated MSc and PhD - PhD Element Y Gyfraith, Ph.D. / M.Phil. Ymchwil Addysg y Proffesiynau Iechyd (RiHPE), DProf. / DProf / M.Res. Ymfudo Byd-eang, MSc drwy Ymchwil Ynni Adnewyddadwy Alltraeth, Exeter and Strathclyde Ysgrifennu Creadigol , Ph.D. / M.Phil. mewn TECHNOLEGAU IECHYD, Ph.D.