Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau eich amser yma ym Mhrifysgol Abertawe a byddem wrth ein bodd pe baech yn aros gyda ni ychydig yn hirach. Mae ein cyrsiau meistr yn ffordd wych o wella eich rhagolygon proffesiynol a'ch arbenigedd.

Diddordeb astudio am feistr? Wel, mae newyddion gwych gennym ni! Rydym yn gyffrous i gynnig opsiwn ymgeisio llwybr carlam i chi i astudio un o'n graddau meistr gan ddechrau ym mis Medi 2024. Mae'n gyflym ac yn hawdd, a byddwch yn derbyn penderfyniad o fewn 48 awr!

Chwiliwch i weld a yw un o'r rhaglenni meistr sydd ar gael yn addas i chi a'ch diddordebau.

Cyfadran y Dyniaethau A’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd