Gwneud cais i astudio rhaglen ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe?

P'un a ydych yn paratoi i wneud cais ar gyfer astudio ôl-raddedig, eisoes wedi gwneud cais am gwrs ôl-raddedig, wedi cael eich cynnig ar gyfer gradd ôl-raddedig neu eisoes wedi derbyn eich cynnig ar gyfer astudio ôl-raddedig, rydym yma i'ch helpu.

Os na allwch gael hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yma, anfonwch e-bost i'r tîm derbyniadau. Dysgwch beth all byw yn Abertawe ei olygu i chi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n cymuned ôl-raddedig!