Mae'r gost o fyw yn Abertawe'n gymharol isel o'i gymharu a nifer o ddinasoedd eraill yn y DU.  Fodd bynnag mae hi dal i fod yn hanfodol bod unrhyw ddarpar fyfyrwyr yn paratoi eu cyllid cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol.

Ar gyfartaledd bydd myfyrwyr sy'n astudio yn Abertawe'n gwario rhwng £7,000 a £11,000 (dros 52 wythnos) ar gostau byw.  Mae'r enghreifftiau isod wedi'u nodi fel cyfartaledd i roi costau rhywle yng nghanol yr amcangyfrif hwn.

Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar eich ffordd o fyw a byddant yn amrywio o  berson i berson, ond mae bob amwer yn syniad da llunio cyllideb - ac i gadw iddi!

Two female students sitting a hall of residence bedroom and drinking cups of tea

Costau Neuaddau Preswyl

GwariantCost yr wythnosCost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)
Rhent £91.00 - £200.00 £4732.00 - £10400.00
Nwy/Trydan/Dwr Wedi'i gynnwys yn y rhent Wedi'i gynnwys yn y rhent
Yswiriant Cynhwysion Wedi'i gynnwys yn y rhent Wedi'i gynnwys yn y rhent
Band Eang Wedi'i gynnwys yn y rhent Wedi'i gynnwys yn y rhent
Costau Teithio £7.88 £410.00

Costau Preswylfeydd Preifat

GwariantCost yr wythnosCost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)
Rhent £80.00 - £110.00 £4160.00 - £5720.00
Nwy/Trydan/Dwr £15.00 £780.00
Yswiriant Cynhwysion £2.75 £143.00
Band Eang £4.60 £239.00
Costau Teithio £9.00 £468.00
Two female students sitting in kitchen of halls of residence

 

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr ôl-raddedig hefyd am ymgymryd â Theithiau Maes a chynadleddau fel rhan o'u hastudiaethau.  Mae'r costau hyn yn gallu amrywio'n fawr yn dibynnu ar ble yr ydych am fynd ac am ba hyd.  Gwiriwch gyda'ch adran i weld os gallant helpu drwy gyfrannu at y costau hyn o gwbl.

Yn dibynnu ar eich cwrs mae yna nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y mae'n bosib y bydd angen i chi eu talu.  Am restr fanwl o gostau penodol yn ymwneud â'ch cwrs cysylltwch â'ch adran.

Wrth lunio eich cyllideb cofiwch y bydd angen talu ffioedd dysgu hefyd, a bod angen ystyried y rhain fel cost.  I gael gwybod faint y bydd eich cwrs yn ei gostio, gweler y dudalen ffioedd dysgu.

Costau'r Cwrs

Costau'r CwrsCost yr wythnosCost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)
Llyfrau £8.36 £432.72
Argraffu a rhwymo £1.10 £57.20
Offer ar gyfer y cwrs £1.75 £91.00
Theithiau maes  £1.35 – £30.00 £70.20 - £1560.00

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw CyffredinoCost yr wythnosCost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)
Gwariant Hamdden £28.00 £1456.00
Parcio £15.00 £780.00
Trwydded Deledu £2.89 £150.28
Golchi Dillad £5.00 £260.00
Bwyd £40.00 £2080.00
Ffôn (llinell tir a Symudol) £8.25 £429.00
Dillad £15.00 £780.00
Costau Gofal Plant £190.00 £9880.00

 

Maen nhw'n seiliedig ar gostau gwirioneddol a dalwyd gan fyfyrwyr a gellir eu lleihau'n hawdd drwy gyllido'n ofalus.  Mae'n bosib na fydd rhai o'r costau hyn yn berthnasol i chi ac, yn dibynnu ar eich amglychiadau, efallai nad ydynt yn adlewyrchu'r gost wirioneddol y byddwch yn ei thalu.