Os ydych chi’n fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig a hoffai astudio ar gwrs gradd Meistr neu gwrs gradd PhD ym Mhrifysgol Abertawe, efallai y byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid gan y Llywodraeth i helpu tuag at gost eich astudiaethau.

Archwiliwch eich opsiynau isod: