Digwyddiad Arddangos Myfyrwyr Ôl-raddedig (sesiwn holi ac ateb)

Dydd Sadwrn 14 Hydref 2023 - 10:30-11:15 (BST)

Mae'r broses gofrestru ar gyfer y sesiwn Holi ac Ateb Digwyddiad Arddangos Myfyrwyr Ôl-raddedig bellach ar agor.  

Mae hwn yn ddigwyddiad rhithwir.

Beth gall gradd ôl-raddedig ei wneud i chi? Gofynnwch i'n myfyrwyr presennol a'n graddedigion diweddar i gael gwybod sut mae eu graddau ôl-raddedig wedi eu helpu nhw yn eu haddysg bellach a'u gyrfaoedd. Mae'r sesiwn hon yn para am 45 munud gan ddechrau am 10.30am (BST). 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

*Oherwydd nifer cyfyngedig y lleoedd yn y digwyddiad hwn, argymhellwn eich bod chi'n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau ôl-raddedig, cyllid a'n digwyddiadau nesaf, rhowch eich manylion isod:

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf