Sesiwn Wybodaeth Rithwir Garlam

*Mae’r digwyddiad hwn ar agor i fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe yn unig. Byddwch yn gallu cofrestru ar y Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig cyn hir.*

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022 – 10:00-11:00 (BST)

Bellach gallwch chi gofrestru ar gyfer ein Sesiwn Wybodaeth Rithwir Garlam.

Oes diddordeb gennych chi mewn astudio cwrs Meistr gyda ni? Fel myfyriwr presennol, gallwch chi gyflwyno cais i astudio ar gwrs meistr cymwys drwy’r dull Carlam/Fast-track. Bydd cyflwyniad byr a chyfle i ofyn cwestiynau’n fyw. Ymunwch â ni i gael gwybod rhagor.

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

Cofrestrwch nawr