DIDDORDEB MEWN ASTUDIO ÔL-RADDEDIG AC EISIAU DARGANFOD MWY?

Oherwydd pryderon diogelwch ynghylch Coronafeirws, mae ein Diwrnodau Agored bellach yn cael eu cyflawni ar-lein.

Dyddiad: 3 Mawrth 2021 | Amser cychwyn: 11am | Lleoliad: Cynnwys i gyd ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a chael mynediad arbennig i:

  • Ein sgwrs ynghylch cyllid
  • Holi ac Ateb i Fyfyrwyr
  • Cyflwyniadau adrannol
  • Sesiynau sgwrsio byw gyda staff

*bydd y rhaglenni'n amrywio o fesul adran/coleg

Mae ein Diwrnodau Agored yn ffordd wych o archwilio'n campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad i sut beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch chi hefyd yn cael cyfle i archwilio'n cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cefnogaeth myfyrwyr a derbyn cyngor ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Cadwch le nawr

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.