Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Rhaglenni Ôl-raddedig y Gyfraith

MA Seiberdroseddu a Seiberderfysgaeth

Gwnewch gais nawr i astudio ein cwrs gradd meistr newydd sy'n rhoi sylw i faterion yn ymwneud â'r byd seiber o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiwn.

LLM TechGyfreithiol

Byddwch yn dysgu sut mae Deallusrwydd Artiffisial a’r gyfraith yn cyfuno yn y cwrs meistr arloesol ac amserol hwn.

LLM Hawliau Dynol

Mae ein rhaglen Hawliau Dynol newydd yn canolbwyntio'n benodol ar heriau hawliau dynol byd-eang cyfoes a'r ffordd orau o ymateb iddynt drwy'r gyfraith, polisi ac ymarfer.

LLM Eiddo Deallusol ac Arloesi

Mae'r rhaglen hon yn archwilio asedau anniriaethol neu 'gudd' a sut y gall cwmnïau eu rheoli'n effeithiol mewn modd masnachol.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Gan ganolbwyntio ar heriau cyfreithiol ac ymarferol trafodion masnachol rhyngwladol amrywiol, mae'r cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth fanwl ac arbenigol o Gyfraith Fasnachol Ryngwladol.

LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs LLM hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ac arddangos gwybodaeth, dealltwriaeth, rhinweddau, sgiliau a phriodoleddau eraill mewn Cyfraith Fasnachol a Chyfraith Forol.

LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar gyfraith forol, o'r gwahanol gontractau ar gyfer cludo nwyddau i yswiriant morol, masnach ryngwladol a chyfraith y môr.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Mae'r rhaglen LLM gyffrous hon yn canolbwyntio ar faterion masnach ryngwladol penodol, gyda phwyslais ar faterion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chontractau gwerthiannau rhyngwladol.

LLM Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Mae’r radd LLM hon yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau sy’n berthnasol i faes y gyfraith sy’n tyfu - olew, nwy ac ynni adnewyddadwy.

Cyrsiau Proffesiynol

LLM mewn Ymarfer Gyfraith Professiynol

Dyluniwyd y rhaglen hon i gyd-fynd â gofynion yr Arholiadau Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE1 a 2).

LLM yn y Gyfraith ac Ymarfer Cyfreithiol

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi chi at asesiadau Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr 1 (SQE1), sef y cam cyntaf yn eich llwybr i ennill cymhwyster.

LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Dyma gyfle i ennill cymhwyster lefel gradd Meistr drwy estyn ein Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) gyda phrosiect drafftio annibynnol, a fydd yn cryfhau eich sgiliau cyfreithiol ac yn gwella eich rhagolygon gyrfa.

Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC)

Mae Cwrs Ymarfer Cyfreithiol Abertawe’n gwrs ymarferol proffesiynol sy’n datblygu sgiliau pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yn Lloegr ac yng Nghymru.