gwyddor chwaraeon ôl-raddedig

Astudiaethau ôl-raddedig mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Mae'r ganolfan ymchwil Chwaraeon, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth Cymhwysol (A-STEM) yn cynnig cyrsiau ymchwil ôl-raddedig.

Ein cyrsiau:

Prosiectau wedi'u hunanariannu: Os hoffech chi gyflwyno cais am un o’r swyddi hyn, cyflwynwch gais yn uniongyrchol i’r aelod staff a enwir trwy ddarparu datganiad personol yn cynnwys rhesymau pam hoffech chi ymgymryd â’r prosiect hwn a pham mai chi yw’r ymgeisydd delfrydol, yn ogystal â CV. 

MSc Gwyddor Perfformiad Chwaraeon Uwch