Rhagnodi Anfeddygol i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, PGCert