Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir iechyd a gofal cymdeithasol

Postgraduate courses

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cael ei arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer. Rydym yn datblygu rhaglenni, modiwlau, a phrosiectau ymchwil i ymateb i'r galw o'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan lawer o'n staff gymwysterau deuol, gan ddod â blynyddoedd o brofiad proffesiynol ymarferol i yrfa academaidd. Mae nifer o'n staff wedi'u hachredu, wedi'u cymeradwyo, neu'n derbyn cefnogaeth gan sefydliadau allanol sefydledig, gan gynnwys y Coleg Nyrsio Brenhinol, Sefydliad Gwaith Chwarae Therapiwtig Prydain, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd.

Oeddech chi'n gwybod ein bod bellach yn cynnig dyddiad dechrau ym mis Ionawr?