Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Gallech feithrin y sgiliau a'r arbenigedd sy'n ofynnol i'r economegydd proffesiynol, wrth wella eich gallu i ddeall a chynnal ymchwil arloesol mewn sefyllfaoedd damcaniaethol a chymhwysol.

Rydym yn cynnig rhaglenni uwch i fyfyrwyr sydd eisoes wedi astudio meysydd pwnc sy'n gysylltiedig ag Economeg ar lefel israddedig. Er ein bod yn disgwyl gradd flaenorol mewn Economeg, bydd myfyrwyr sydd â chefndir mewn maes pwnc sy'n gysylltiedig â mathemateg yn gymwys i gael eu hystyried, fel cemeg, mathemateg, cyfrifiadureg, peirianneg, ffiseg, cyllid neu ystadegau.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir: