Cyfathrebu ym myd Chwaraeon a Newyddiaduraeth , MA