Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir


Addysg

MA Addysg (Cymru)

MA mewn Addysg

TAR Uwchradd: Bioleg

TAR Uwchradd: Cemeg

TAR Uwchradd: Cyfrifiadureg

TAR Uwchradd: Dylunio a Thechnoleg

TAR Uwchradd: Mathemateg

TAR Uwchradd: Ffiseg

TAR Uwchradd: IMT - Ffrangeg, Sbaeneg

TAR Uwchradd: Saesneg

TAR Uwchradd: Cymraeg

TAR Cynradd

 

Astudiaethau Canoloesol

Astudiaethau Canoloesol

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Cysylltiadau Rhyngwladol

MA Cysylltiadau Rhyngwladol (Estynedig)

Datblygu a Hawliau Dynol

Diogelwch a Datblygu Rhyngwladol

MA Diogelwch a Datblygu Rhyngwladol (Estynedig)

Gwleidyddiaeth

Polisi Cyhoeddus

MA Polisi Cyhoeddus (Estynedig)

Rhyfel a Chymdeithas

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Diwylliant yr Hen Aifft

Hanes yr Henfyd a Diwylliant Clasurol

Llên Naratif Yr Henfyd

Y Clasuron

Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Cyfathrebu, Arfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Newyddiaduraeth Ryngwladol

MA Cyfathrebu a Newyddiaduraeth Chwaraeon

Cyfryngau Digidol

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Globaleiddio (Erasmus Mundus)

Hanes

Astudiaethau Canoloesol

Hanes

Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth

MA Hanes a Threftadaeth Gyhoeddus (Estynedig)

Hanes Fodern

Hanes Modern Cynnar

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Cyfieithu Tsieinëeg-Saesneg ac Addysgu Iaith

MA Llenyddiaeth Saesneg

Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

Cyfieithu Proffesiynol

Cyfieithu Proffesiynol (Estynedig)

Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

Cyfieithiu a Chyfieithu ar y Pryd (Estynedig)

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Technoleg Cyfieithu 

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Llenyddiaeth Saesneg

Ysgrifennu Creadigol

MA Ysgrifennu Creadigol (Estynedig)

Ysgrifennu Cymreig yn yr Iaith Saesneg