Ein Cyfleusterau

Y Labordy Ymddygiad Arthropodau
Mother insect feeding

Defnyddir y Labordy Ymddygiad Arthropodau i fonitro ymddygiad pryfed gan ddefnyddio camerâu fideo confensiynol yn ogystal â synwyryddion a osodir ar anifeiliaid megis offer mesur cyflymder a ddatblygir yn y Labordy Adeiladu Tagiau ac a ddadansoddir yn y swît delweddu. Mae prosiectau'n cynnwys ymateb pryfed sy'n blâu i semiogemegion ac asesu ymddygiad sy'n ymwneud â 'chyflwr'.

Y Labordy Endocrinoleg Buddsoddiad gwerth £4.2m mewn cyfleusterau Y Ganolfan Ymchwil Ddyfrol Gynaliadwy Y Labordy Adeiladu Tagiau Llong Ymchwil sy'n werth £1.3m