Croeso i'r Ganolfan Nanoiechyd

Mae ein Canolfan yn cyfuno nanodechnoleg â gwyddoniaeth feddygol i ddarparu cyfleoedd sydd o fudd i gleifion, darparwyr gofal iechyd a’r diwydiant gofal iechyd ledled Cymru ac yn fyd-eang.

Gall dyfeisiau, prosesau a synwyryddion newydd gael eu dylunio, eu gweithgynhyrchu, eu gweithredu, eu profi a'u gwerthuso ar gyfer y darganfyddiad cynharaf o glefydau, eu datblygu ar gyfer pwynt gofal, cymwysiadau claf agos ac in vivo.

Y Ganolfan Nanoiechyd

Beth yw Nanofeddygaeth?